01.10.14
Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge

Povodom obilježavanja 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge, savjetnici iz oblasti za prevenciju narkomanije su u četvrtak i petak 26. i 27. juna u prostorijama Kancelarije za prevenciju narkomanije u starom gradu , u periodu od 09-13h organizovali informativno-edukativne aktivnosti koje su predstavljale način primjene i bespaltno dijenja testova za otkrivanje opojnih droga.

Ove aktivnosti kao i mnoge koje je sprovodila naša kancelarija u prethodnom periodu imaju za cilj podizanje svijesti o štetnosti i zloupotrebi droga, jer uprkos svim izazovima savremenog društva zloupotreba droga predstavlja najveću prijetnju kako zdravlje tako i za život čovjeka . Korišćenje droga među mladima, koji su osjetljiva kategorija naročito u periodu adolescencije, gdje se susreću sa raznim psiho-socijanim problemima, može ostaviti ozbiljne posledice kako na promjenu svijesti, opažanja , mišnjenja tako i na samo ponašanje.

Napredne preventivne mjere prepoznale su značajnu i dominantnu ulogu porodice , škole, policije, medija kao i svih relevantnih subjekata u lokalnoj zajednici koji će kroz dobru saradnju i umreženost promovisati zdrave stilove života i podići svijest građana o ovom gorućem problemu modernog, savremenog društva.

Copyright © 2008. all right reserved. Prevencija Kotor