03.07.14
Radaionice ” Vršnjačkom edukacijom protiv vršnjačkog nasilja” u Srednjoj pomorskoj školi i OŠ „Narodni heroj Savo Ilić”

Savjetnici za prevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i rizičnog ponašanja i stručni saradnik sa svojim vršnjačkim edukatorima su u utorak, 28.01.2014.god. u Srednjoj pomorskoj školi u toku četvrtog,petog i sedmog časa održali radionice na temu: ” Prevencija vršnjačkog nasilja”.

Radionice su bile namijenjene učenicima sledećih smjerova: Ib nautike , Ib brodomašinske i I 1 špedicije – agencijski i carinski smjer.Takođe, u srijedu 29. 01. 2014. god. održale su se u gore pomenutoj školi još dvije radionice vršnjačke edukacije na istu temu za učenike II a i IIb brodomašinskog smjera, a u petak 31. 01. 2014. god. radionicama su prisustvovali učenici Ia brodomašinskog i II a nautičkog smjera.

Vršnjačkimedukatori su u periodu od 10.02.-12.02.2014.god. održali ciklus radionica u OŠ „Narodni heroj Savo Ilić” na temu: ” Vršnjačkom edukacijom protiv vršnjačkog nasilja”. Radionice su prilagodjene i namijenjene sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole, gdje su učenici imali i priliku da se upoznaju kako sa oblicima, uzrocima i posledicama nasilja tako i sa načinima reagovanja na iste.

Copyright © 2008. all right reserved. Prevencija Kotor