15.10.14
Omladinski aktivizam

Dana 12-13.11.2015. s početkom u 17h. godine u prostorijama Kancelarije za prevenciju narkomanije održao se dvodnevni trening na temu „ Omladinski aktivizam“ .

Trenig je vodila omladinska radnica Iva Gopčević Čelanović, izvršna direktorica NVO „Kreativni centar Tivat i omladinska radnica u okviru omladinskog kuba opštine Tivat.

Ova akcija nastala je kao zajednička aktivnost savjetnice za omladinsku politiku opštine Kotor , (implemetira program planiran LPAM-om (lokalnim planom akcije za mlade)) i Kancelarije za prevenciju narkomanije.

Sam trening imao je za cilj da pomogne aktivistima u planiranju programa i djelovanja u lokalnoj zajednici, kao i obiljezavanju jubileja 10-godišnjice rada Kancelarije za prevenciju narkomanije.

Radni dani koncipirani po sledećem modelu i obrađivali sledeće teme:

- Aktivizam mladih kod nas, omladinski aktivizam- lokalna zajednica-resursi, mladi danas-analiza (gdje su i šta rade“, „kako ih animirati“, mapa sadržaja za mlade - gdje se to okupljaju mladi - prezentacije ,

- Akcije u zajednici (što možemo da radimo, kako da utičemona promjene, diskusije u velikim grupama)

Po završetku treninga aktivisti će moći stečena znanja primjeniti i u praksi.
Copyright © 2008. all right reserved. Prevencija Kotor